Εγχειρίδιον εμπειρικής ψυχολογίας /

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Lindner, Gustav Adolf, 1828-1887 (Författare, medförfattare)
Övriga upphovsmän: Σαλίβερος, Μιχαήλ Ι. (Utgivare, redaktör, sammanställare), Ιωαννίδης-Ολύμπιος, Δημήτριος (Översättare)
Materialtyp: Bok
Språk:Greek
Czech
Publicerad: Εν Αθήναις : Εκ του τυπογραφείου των καταστημάτων Μιχαήλ Ι. Σαλίβερου, 1901
Upplaga:6η έκδ., βελτ.
Ämnen:
Länkar:Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

Internet

Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη

Beståndsuppgifter i ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη
Signum: 1901 LIN
Exemplar Unknown Not for loan