Γερμανική γραμματική και συντακτικό /

Απλή, αναλυτική παρουσίαση της γερμανικής γραμματικής και του συντακτικού, με πλήθος παραδειγμάτων και πινάκων, απαραίτητο εργαλείο και βιβλίο αναφοράς για την πλησιέστερη κατανόηση, γνώση και ορθή χρήση της γερμανικής γλώσσας....

Πλήρης περιγραφή

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριος συγγραφέας: Κουκίδης, Σπύρος (Συγγραφέας)
Άλλοι συγγραφείς: Κουκίδης, Σπύρος.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα:Greek
German
Έκδοση: Αθήνα : Praxis, 2015.
Θέματα:

ΚΔΒΚ: Αναγνωστήριο - Πληροφοριακό τμήμα

Λεπτομέρειες τεκμηρίων από ΚΔΒΚ: Αναγνωστήριο - Πληροφοριακό τμήμα
Ταξιθετικός Αριθμός: 435 ΚΟΥ
Αντίγραφο Unknown Not for loan