Ελληνική χρηστομάθεια εκ των δοκιμωτέρων Ελλήνων πεζογράφων : μετά σημειώσεων ερμηνευτικών, ιστορικών, γεωγραφικών και κριτικών και λεξιλογίου απάντων των εν τω κειμένω κυρίων ονομάτων : προς χρήσιν των ελληνικών σχολείων : κατ΄ έγκρισιν της κυβερνήσεως /

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριος συγγραφέας: Σακελλαρίου, Αθανάσιος, 1826-1901 (Συγγραφέας)
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Σακελλάριου (Εκτυπωτής)
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα:Greek
Ancient Greek
Έκδοση: Εν Αθήναις : Εκ του τυπογραφείου Π. Δ. Σακελλαρίου, 1883
Έκδοση:9η έκδ., μετά πολλών βελτιώσεων
Θέματα:

ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη

Λεπτομέρειες τεκμηρίων από ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη
Ταξιθετικός Αριθμός: 1883 ΣΑΚ
Αντίγραφο Unknown Not for loan
Αντίγραφο Unknown Not for loan