Ελληνική χρηστομάθεια εκ των δοκιμοτέρων Ελλήνων πεζογράφων : μετά σημειώσεων ερμηνευτικών, ιστορικών, γεωγραφικών και κριτικών και λεξιλογίου απάντων των εν τω κειμένω κυρίων ονομάτων : προς χρήσιν των ελληνικών σχολείων : κατ΄ έγκρισιν της κυβερνήσεως /

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριος συγγραφέας: Σακελλαρίου, Αθανάσιος, 1826-1901 (Συγγραφέας)
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Σακελλάριου (Εκτυπωτής)
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα:Greek
Έκδοση: Εν Αθήναις : Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου, 1876
Έκδοση:4η έκδ. μετά πολλών βελτιώσεων
Θέματα:
Διαθέσιμο Online:Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

Διαδίκτυο

Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη

Λεπτομέρειες τεκμηρίων από ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη
Ταξιθετικός Αριθμός: 1876 ΣΑΚ
Αντίγραφο Unknown Not for loan