Περί ελληνικής συντάξεως : προς χρήσιν των ελλ. σχολείων και γυμνασίων : περίοδος πρώτη /

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριος συγγραφέας: Ασώπιος, Κωνσταντίνος, 1785-1872 (Συγγραφέας)
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Βλαστός (Εκτυπωτής)
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα:Greek
Έκδοση: Εν Αθήναις : Τύποις και αναλώμασι Σ. Κ. Βλαστού, 1857
Έκδοση:5η έκδ., τελειοτέρα
Θέματα:
Διαθέσιμο Online:Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο
Περιγραφή
Περιγραφή τεκμηρίου:Βιβλιογραφία Γκίνη-Μέξα,7342
Εγκρίσει της κυβερνήσεως
Κατάλογος Δελιαλή, Β222
Φυσική περιγραφή:η΄, 232 σ. ; 21 εκ.
Βιβλιογραφία:Περιλαμβάνει ευρετήριο