Πίνακας περιεχομένων:
  • Περιλαμβάνει την τραγωδία του Σοφοκλέους Αίας Μαστιγοφόρος και σημειώσεις σ' αυτόν