Περιγραφή
Περιγραφή τεκμηρίου:Les auteurs grecs expliques d' apres une methode nouvelle par deux traductions francaises
Απέναντι από τη σελίδα τίτλου: Cet ouvrage a ete explique et annote par M. Benloew, et tranduit en francais par M. Bellaguet, ancien professeur de rhetorique, chef d' institution a Paris
Δεμένο με Sophocle Antigone
εκ των του Δημητρίου Καραπατσίδου
Κατάλογος Δελιαλή, Β2136
Φυσική περιγραφή:188 σ. ; 17 εκ.