Η πατρική αγάπη, ή, Η ευγνώμων δούλη και η πανούργος χήρα /

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριος συγγραφέας: Goldoni, Carlo (Συγγραφέας)
Άλλοι συγγραφείς: Σακελλαρίου, Μητιώ, 1789-1863 (Μεταφραστής)
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα:Greek
Italian
Έκδοση: Εν Βιέννη της Αουστρίας : Κατά το τυπογραφείον Ιωάννου του Σνείρερ, 1818
Θέματα:
Διαθέσιμο Online:Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

Παρόμοια τεκμήρια