Η πατρική αγάπη, ή, Η ευγνώμων δούλη και η πανούργος χήρα /

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριος συγγραφέας: Goldoni, Carlo (Συγγραφέας)
Άλλοι συγγραφείς: Σακελλαρίου, Μητιώ, 1789-1863 (Μεταφραστής)
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα:Greek
Italian
Έκδοση: Εν Βιέννη της Αουστρίας : Κατά το τυπογραφείον Ιωάννου του Σνείρερ, 1818
Θέματα:
Διαθέσιμο Online:Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο
Περιγραφή
Περιγραφή τεκμηρίου:Κατάλογος Δελιαλή, Α216
Σημείωμα στο αντ.3: τη της πατρίδος Κοζάνης βιβλιοθήκη σώματα| τρία η μεταφράστρια| 1819 μαΐου 12
Σημείωμα στο αντ.4: Ις Αγίω Οικονόμω Παπά Κ. σταμκείδη| Δώρον Μητιώς Σακελλαρίου
Σημείωμα στο αντ.5: τη της πατρίδος κοζάνης βιβλιοθήκη η με-| ταφράστρια, σώματα τρία| 1819 μαΐου 12
Σημείωμα στο αντ.8: τη της πατρίδος Κοζάνης βιβλιοθήκη| σώματα τρία η μεταφράστρια| 1819 μαΐου 12
Φυσική περιγραφή:ιδ΄, 220 σ. ; 20 εκ.