Λοιμολογία, ή, Περί της πανώλης : προφυλάξεως και εξολοθρεύσεως αυτής : μάλλον εις χρήσιν των ανιάτρων /

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Hirschfeld
Άλλοι συγγραφείς: Ηπίτης, Πέτρος
Μορφή: Βιβλίο
Έκδοση: Εν Βιέννηι : εκ της ελληνικής τυπογραφίας του Χιρσφέλδ
Θέματα:
Διαθέσιμο Online:Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

Διαδίκτυο

Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη

Λεπτομέρειες τεκμηρίων από ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη
Ταξιθετικός Αριθμός: 1816 ΗΠΙ
Αντίγραφο Unknown Not for loan
Αντίγραφο Unknown Not for loan