Λοιμώδη νοσήματα. Τόμος ΙΙ : σύγχρονος διερεύνησις, βιολογικαί θεραπείαι, επιδημιολογία και προφυλάξεις

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριος συγγραφέας: Μανουσάκης, Εμμανουήλ (Συγγραφέας)
Άλλοι συγγραφείς: Vincent, H. (Συγγραφέας εισαγωγής κ.λπ.)
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα:Greek
Έκδοση: Λάρισα : Δημητρακόπουλος, 1937
Θέματα:

ΚΔΒΚ: Κλειστό βιβλιοστάσιο - Αποθήκη

Λεπτομέρειες τεκμηρίων από ΚΔΒΚ: Κλειστό βιβλιοστάσιο - Αποθήκη
Ταξιθετικός Αριθμός: 614 ΜΑΝ
Αντίγραφο Unknown Not for loan