Ωγυγία, ή, Αρχαιολογία : περιέχουσα των αρχαιοτάτων εθνών, ή των δύο πρώτων αιώνων του Αδήλου και Ηρωϊκού, την ιστορίαν, τας κοσμογονίας, θεογονίας, την αρχήν και πρόοδον της ειδωλολατρείας και πάσης κτιστολατρείας, τας ιεροπραξίας, ιεροσκοπίας, μυθολογία πληρεστάτην των Θεών και ηρώων κατά γενεαλογίαν, σαφηνιζομένην.... Τόμος τρίτος /

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριος συγγραφέας: Σταγειρίτης, Αθανάσιος, 19ος αι. (Συγγραφέας)
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα:Greek
Έκδοση: Εν Βιέννη της Αουστρίας : Εν τη τυπογραφία του Ιωαν. Βαρθ. Τσβεκίου, 1815-1820
Θέματα:
Διαθέσιμο Online:Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο
Περιγραφή
Περιγραφή τεκμηρίου:Βιβλιογραφία Γκίνη-Μέξα,1013
Κατάλογος Δελιαλή, Α784
ρουσιάδου αφιέρωμα εις την βιβλιοθήκη της εν Κοζάνη ελληνικής Σχολής
Φυσική περιγραφή:5 τ. ; 21 εκ.