Ωγυγία, ή, Αρχαιολογία : περιέχουσα των αρχαιοτάτων εθνών, ή των δύο πρώτων αιώνων του Αδήλου και Ηρωϊκού, την ιστορίαν, τας κοσμογονίας, θεογονίας, την αρχήν και πρόοδον της ειδωλολατρείας και πάσης κτιστολατρείας, τας ιεροπραξίας, ιεροσκοπίας, μυθολογία πληρεστάτην των Θεών και ηρώων κατά γενεαλογίαν, σαφηνιζομένην.... Τόμος πέμπτος /

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριος συγγραφέας: Σταγειρίτης, Αθανάσιος, 19ος αι. (Συγγραφέας)
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα:Greek
Έκδοση: Εν Βιέννη της Αουστρίας : Εν τη τυπογραφία του Ιωαν. Βαρθ. Τσβεκίου, 1815-1820
Θέματα:
Διαθέσιμο Online:Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

Διαδίκτυο

Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη

Λεπτομέρειες τεκμηρίων από ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη
Ταξιθετικός Αριθμός: 1815-20 ΣΤΑ
Αντίγραφο Unknown Not for loan
Αντίγραφο Unknown Not for loan