Η μηλέα : η καλλιέργεια της, αι ποικιλίαι της, αι αρρώστιες της /

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριος συγγραφέας: Οικονομίδης, Λάμπρος (Συγγραφέας)
Μορφή: Βιβλίο
Έκδοση: Εν Αθήναι : Απατσίδης, 1932
Θέματα:

Παρόμοια τεκμήρια