Το δένδρον /

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Βασιλική τυπογραφία Ραφτάνη-Παπαγεωργίου
Άλλοι συγγραφείς: Γρηγοριάδης, Δημήτριος
Μορφή: Βιβλίο
Έκδοση: Εν Αθήναις : Βασιλική τυπογραφία Ραφτάνη-Παπαγεωργίου
Σειρά:Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφέλιμων Βιβλίων ; 30
Θέματα:
Διαθέσιμο Online:Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

Διαδίκτυο

Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη

Λεπτομέρειες τεκμηρίων από ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη
Ταξιθετικός Αριθμός: 1902 ΓΡΗ
Αντίγραφο Unknown Not for loan
Αντίγραφο Unknown Not for loan