Βιβλιοθήκης ελληνικής βιβλία δύο : περιέχοντα κατά χρονικήν πρόοδον τας περί των εξόχων Ελλήνων συγγραφέων βεβαιωτέρας ειδήσεις /

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Θεοδοσίου
Άλλοι συγγραφείς: Γαζής, Άνθιμος, 1758-1828
Μορφή: Βιβλίο
Έκδοση: Εν Βενετία : εκ της τυπογραφίας Πάνου Θεοδοσίου του εξ Ιωαννίνων
Θέματα:
Διαθέσιμο Online:Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο