Βιβλιοθήκης ελληνικής βιβλία δύο : περιέχοντα κατά χρονικήν πρόοδον τας περί των εξόχων Ελλήνων συγγραφέων βεβαιωτέρας ειδήσεις /

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Θεοδοσίου
Άλλοι συγγραφείς: Γαζής, Άνθιμος, 1758-1828
Μορφή: Βιβλίο
Έκδοση: Εν Βενετία : εκ της τυπογραφίας Πάνου Θεοδοσίου του εξ Ιωαννίνων
Θέματα:
Διαθέσιμο Online:Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

Διαδίκτυο

Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη

Λεπτομέρειες τεκμηρίων από ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη
Ταξιθετικός Αριθμός: 1807 ΒΙΒ
Αντίγραφο Unknown Not for loan
Αντίγραφο Unknown Not for loan