Οικιακός και πρόχειρος διδάσκαλος των αρχαρίων της ελληνικής γλώσσης : τουτέστι βιβλίον από το οποίον ο επιμελής μαθητής, μόνος του δύναται να μάθη... /

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριος συγγραφέας: Παπαγεωργίου Μιχαήλ, 1727-1796 (Συγγραφέας)
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Baumeister (Εκτυπωτής)
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα:Greek
Έκδοση: Εν Βιέννη της Αουστρίας : εν τη τυπογραφία Ιωσήπου Βαουμεϊστέρου
Θέματα:
Διαθέσιμο Online:Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

Διαδίκτυο

Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη

Λεπτομέρειες τεκμηρίων από ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη
Ταξιθετικός Αριθμός: 1783 ΠΑΠ
Αντίγραφο Unknown Not for loan
Αντίγραφο Unknown Not for loan
Αντίγραφο Unknown Not for loan
Αντίγραφο Unknown Not for loan