Πρόχειρος και ευπόριστος διδάσκαλος των πρωτοπείρων Ρωμελιτών της γερμανικής γλώσσης : τουτέστι, βιβλίον επωφελέστατον και αναγκαιότατον, εις εκείνους τους Ρωμελίτας όπου ποθούσι δια να μάθωσι των γερμανικών γραμμάτων την ανάγνωσιν... /

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριος συγγραφέας: Παπαγεωργίου Μιχαήλ, 1727-1796 (Συγγραφέας)
Άλλοι συγγραφείς: Παπαγεωργίου, Ιωάννης (Επιμελητής έκδοσης), Παπαγεωργίου, Κωνσταντίνος (Επιμελητής έκδοσης)
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα:Greek
Έκδοση: Εν τη Βιέννη : Παρά Ιωσήφ τω Κουρτσβέκ τω αυτοκρατορικώ και βασιλικώ ανατολικώ τε και ιλλυρικώ τυπογράφω, 1772
Θέματα:
Διαθέσιμο Online:Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

Διαδίκτυο

Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη

Λεπτομέρειες τεκμηρίων από ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη
Ταξιθετικός Αριθμός: 1772 ΠΑΠ
Αντίγραφο Unknown Not for loan