Σύνοψις γενικής ιστορίας : εκτενεστέραν την ελληνικήν περιέχουσα συναρμολογηθείσα προς χρήσιν των μαθητών των ελληνικών σχολείων /

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριοι συγγραφείς: Lindner, Gustav Adolf, 1828-1887 (Συγγραφέας), Πανταζής, Δημήτριος Α., 1814-1884 (Συγγραφέας), Σακελλαρόπουλος, Σωτήριος Α. (Συγγραφέας)
Άλλοι συγγραφείς: Ιωαννίδης-Ολύμπιος, Δημήτριος (Μεταφραστής)
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα:Greek
Έκδοση: Εν Αθήναις : Τύποις της Προόδου, 1880
Έκδοση:10η έκδ.
Θέματα:

Παρόμοια τεκμήρια