Σύνοψις γενικής ιστορίας εκτενεστέραν την ελληνικήν περιέχουσα : προς χρήσιν των μαθητών των ελληνικών σχολείων /

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριος συγγραφέας: Πανταζής, Δημήτριος Α., 1814-1884 (Συγγραφέας)
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πρόοδος (Εκτυπωτής)
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα:Greek
Έκδοση: Εν Αθήναις : Τύποις της Προόδου, 1880
Έκδοση:10η έκδ.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online:Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

Διαδίκτυο

Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη

Λεπτομέρειες τεκμηρίων από ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη
Ταξιθετικός Αριθμός: 1880 ΠΑΝ
Αντίγραφο Unknown Not for loan
Αντίγραφο Unknown Not for loan