Λεξικόν γεωγραφικόν. Φυλλάδιον Θ΄ /

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Μακεδονία (Εκτυπωτής)
Άλλοι συγγραφείς: Αργυριάδης, Δημήτριος
Μορφή: Βιβλίο
Έκδοση: Εν Θεσσαλονίκη : εκ του τυπογραφείου Η Μακεδονία
Θέματα:

ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη

Λεπτομέρειες τεκμηρίων από ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη
Ταξιθετικός Αριθμός: 1869 ΑΡΓ
Αντίγραφο Unknown Not for loan