Θρησκευτικαί μελέται προς μόρφωσιν χριστιανικών αρετών : ήτοι ομιλίαι περί πάσης σχεδόν περιστάσεως και περιπετείας του ανθρωπίνου βίου, συντεταγμέναι κατά τας θείας και ιεράς γραφάς /

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Zschokke, Hermann, 1838-1920 (Författare, medförfattare)
Övriga upphovsmän: Μαυροκορδάτος, Δημήτριος Στ., 1821-1873 (Översättare)
Materialtyp: Bok
Språk:Greek
German
Publicerad: Εν Αθήναις : Εκδότης Π. Παρασκευόπουλος, 1903
Upplaga:3η έκδ.
Ämnen:
Länkar:Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

Internet

Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

ΚΔΒΚ

Beståndsuppgifter i ΚΔΒΚ
Signum: 1903 ZSC
Exemplar Δεν δανείζεται