Θρησκευτικαί μελέται προς μόρφωσιν χριστιανικών αρετών : ήτοι ομιλίαι περί πάσης σχεδόν περιστάσεως και περιπετείας του ανθρωπίνου βίου, συντεταγμέναι κατά τας θείας και ιεράς γραφάς /

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριος συγγραφέας: Zschokke, Hermann, 1838-1920 (Συγγραφέας)
Άλλοι συγγραφείς: Μαυροκορδάτος, Δημήτριος Στ., 1821-1873 (Μεταφραστής)
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα:Greek
German
Έκδοση: Εν Αθήναις : Εκδότης Π. Παρασκευόπουλος, 1903
Έκδοση:3η έκδ.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online:Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο
Περιγραφή
Φυσική περιγραφή:1128 σ. ; 23 εκ.