Θρησκευτικαί μελέται προς μόρφωσιν χριστιανικών αρετών : ήτοι ομιλίαι περί πάσης σχεδόν περιστάσεως και περιπετείας του ανθρωπίνου βίου, συντεταγμέναι κατά τας Θείας και Ιεράς γραφάς /

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριος συγγραφέας: Zschokke, Heinrich, 1771-1848 (Συγγραφέας)
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ρουσόπουλος (Εκτυπωτής)
Άλλοι συγγραφείς: Μαυροκορδάτος, Δημήτριος Στ., 1821-1873 (Μεταφραστής)
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα:Greek
Έκδοση: Εν Αθήναις : Εκ του τυπογραφείου Νικολάου Ρουσόπουλου, 1870-1871
Έκδοση:2η έκδ.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online:Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

Διαδίκτυο

Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

ΚΔΒΚ

Λεπτομέρειες τεκμηρίων από ΚΔΒΚ
Ταξιθετικός Αριθμός: 1870-71 ZSC
Αντίγραφο Δεν δανείζεται