Θρησκευτικαί μελέται προς μόρφωσιν χριστιανικών αρετών : ήτοι ομιλίαι περί πάσης σχεδόν περιστάσεως και περιπετείας του ανθρωπίνου βίου, συντεταγμέναι κατά τας θείας και ιεράς γραφάς /

Na minha lista:
Detalhes bibliográficos
Autor principal: Zschokke, Hermann, 1838-1920 (Autor)
Outros Autores: Μαυροκορδάτος, Δημήτριος Στ., 1821-1873 (Tradutor)
Formato: Livro
Idioma:Greek
German
Publicado em: Εν Αθήναις : Εκδότης Π. Παρασκευόπουλος, 1903
Edição:3η έκδ.
Assuntos:
Acesso em linha:Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

Internet

Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

ΚΔΒΚ

Detalhes do Exemplar ΚΔΒΚ
Área/Cota: 1903 ZSC
Cópia Δεν δανείζεται