Θρησκευτικαί μελέται προς μόρφωσιν χριστιανικών αρετών : ήτοι ομιλίαι περί πάσης σχεδόν περιστάσεως και περιπετείας του ανθρωπίνου βίου, συντεταγμέναι κατά τας θείας και ιεράς γραφάς /

保存先:
書誌詳細
第一著者: Zschokke, Hermann, 1838-1920 (著者)
その他の著者: Μαυροκορδάτος, Δημήτριος Στ., 1821-1873 (翻訳家)
フォーマット: 図書
言語:Greek
German
出版事項: Εν Αθήναις : Εκδότης Π. Παρασκευόπουλος, 1903
版:3η έκδ.
主題:
オンライン・アクセス:Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

インターネット

Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

ΚΔΒΚ

予約・返却請求 ΚΔΒΚ
請求記号: 1903 ZSC
所蔵 Δεν δανείζεται