Θρησκευτικαί μελέται προς μόρφωσιν χριστιανικών αρετών : ήτοι ομιλίαι περί πάσης σχεδόν περιστάσεως και περιπετείας του ανθρωπίνου βίου, συντεταγμέναι κατά τας θείας και ιεράς γραφάς /

Spremljeno u:
Bibliografski detalji
Glavni autor: Zschokke, Hermann, 1838-1920 (Autor)
Daljnji autori: Μαυροκορδάτος, Δημήτριος Στ., 1821-1873 (Prevodilac)
Format: Knjiga
Jezik:Greek
German
Izdano: Εν Αθήναις : Εκδότης Π. Παρασκευόπουλος, 1903
Izdanje:3η έκδ.
Teme:
Online pristup:Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

Internet

Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

ΚΔΒΚ

Detalji primjeraka od ΚΔΒΚ
Signatura: 1903 ZSC
Primjerak Δεν δανείζεται