Θρησκευτικαί μελέται προς μόρφωσιν χριστιανικών αρετών : ήτοι ομιλίαι περί πάσης σχεδόν περιστάσεως και περιπετείας του ανθρωπίνου βίου, συντεταγμέναι κατά τας θείας και ιεράς γραφάς /

में बचाया:
ग्रंथसूची विवरण
मुख्य लेखक: Zschokke, Hermann, 1838-1920 (लेखक)
अन्य लेखक: Μαυροκορδάτος, Δημήτριος Στ., 1821-1873 (अनुवादक)
स्वरूप: पुस्तक
भाषा:Greek
German
प्रकाशित: Εν Αθήναις : Εκδότης Π. Παρασκευόπουλος, 1903
संस्करण:3η έκδ.
विषय:
ऑनलाइन पहुंच:Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

इंटरनेट

Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

ΚΔΒΚ

होल्डिंग्स विवरण से ΚΔΒΚ
बोधानक: 1903 ZSC
प्रति Δεν δανείζεται