Θρησκευτικαί μελέται προς μόρφωσιν χριστιανικών αρετών : ήτοι ομιλίαι περί πάσης σχεδόν περιστάσεως και περιπετείας του ανθρωπίνου βίου, συντεταγμέναι κατά τας θείας και ιεράς γραφάς /

Enregistré dans:
Détails bibliographiques
Auteur principal: Zschokke, Hermann, 1838-1920 (Auteur)
Autres auteurs: Μαυροκορδάτος, Δημήτριος Στ., 1821-1873 (Traducteur)
Format: Livre
Langue:Greek
German
Publié: Εν Αθήναις : Εκδότης Π. Παρασκευόπουλος, 1903
Édition:3η έκδ.
Sujets:
Accès en ligne:Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

Internet

Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

ΚΔΒΚ

Informations d'exemplaires de ΚΔΒΚ
Cote: 1903 ZSC
Exemplaire Δεν δανείζεται