Θρησκευτικαί μελέται προς μόρφωσιν χριστιανικών αρετών : ήτοι ομιλίαι περί πάσης σχεδόν περιστάσεως και περιπετείας του ανθρωπίνου βίου, συντεταγμέναι κατά τας θείας και ιεράς γραφάς /

Αποθηκεύτηκε σε:
Bibliografiske detaljer
Hovedforfatter: Zschokke, Hermann, 1838-1920 (Συγγραφέας)
Andre forfattere: Μαυροκορδάτος, Δημήτριος Στ., 1821-1873 (Μεταφραστής)
Format: Bog
Sprog:Greek
German
Udgivet: Εν Αθήναις : Εκδότης Π. Παρασκευόπουλος, 1903
Udgivelse:3η έκδ.
Fag:
Online adgang:Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

Internet

Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

ΚΔΒΚ

Detaljer om beholdninger fra ΚΔΒΚ
Klassifikationsnummer: 1903 ZSC
Kopi Δεν δανείζεται