Σκέψεις επίκαιροι και απόψεις εθνικαί : λόγος πανηγυρικός ρηθείς τη 25η Μαρτίου 1932 εν τη μεγάλη αιθούση των τελετών επί τη εθνική εορτή /

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριος συγγραφέας: Παππαδάκις, Νικόλαος Γ. (Συγγραφέας)
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Τριανταφύλλου (Εκτυπωτής)
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα:Greek
Έκδοση: Εν Θεσσαλονίκη : Τριανταφύλλου τυπογρ., 1932
Θέματα:

Παρόμοια τεκμήρια