Αι πνευματικαί δυνάμεις του έθνους κατά τον υπέρ ανεξαρτησίας αγώνα : λόγος εκφωνηθείς τη 25η Μαρτίου 1935 εν τη μεγάλη αιθούση των τελετών του Πανεπιστημίου εντολή της Συγκλήτου

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριος συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Ιωάννης (Συγγραφέας)
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα:Greek
Έκδοση: Εν Αθήναις : Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1935
Θέματα:

ΚΔΒΚ: Κλειστό βιβλιοστάσιο - Αποθήκη

Λεπτομέρειες τεκμηρίων από ΚΔΒΚ: Κλειστό βιβλιοστάσιο - Αποθήκη
Ταξιθετικός Αριθμός: 089.89 ΚΑΛ
Αντίγραφο Unknown Not for loan
Αντίγραφο Unknown Not for loan