Αι αποσβεστικαί προθεσμίαι του ιδιωτικού δικαίου /

Αυστριακό δίκαιο -- Γαλλικό δίκαιο -- Γερμανικό δίκαιο -- Ελβετικό δίκαιο -- Ιταλικό δίκαιο -- Ελληνικό δίκαιο -- Διάκριση των αποσβεστικών προθεσμιών

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριος συγγραφέας: Σημαντήρας, Κωνσταντίνος Ι. (Συγγραφέας)
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα:Greek
Έκδοση: Αθήναι : Παπαδογιάννης Κ. τυπογρ., 1948
Θέματα:

ΚΔΒΚ: Κλειστό βιβλιοστάσιο - Αποθήκη

Λεπτομέρειες τεκμηρίων από ΚΔΒΚ: Κλειστό βιβλιοστάσιο - Αποθήκη
Ταξιθετικός Αριθμός: 340 ΣΗΜ
Αντίγραφο Unknown Not for loan