Τρίπτυχη εικόνα με παραστάσεις Αγίου Νικολάου, Αγίου Γεωργίου, Δέησης, Αγίου Χαραλάμπου και Αγίου Δημητρίου

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Atom Record:[ ARCH-IC-16-Φ. 1 ]
Μέρος της Υποσειράς Αρχείο Αρχαιολογικής Συλλογής Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης
Μέρος της Υποσειράς Μεταβυζαντινές εικόνες
Μέρος του Τεκμηριού (Item) Τρίπτυχη εικόνα με παραστάσεις Αγίου Νικολάου, Αγίου Γεωργίου, Δέησης, Αγίου Χαραλάμπου και Αγίου Δημητρίου
Μορφή: Υποσειρά
Γλώσσα:Greek
Έκδοση: 2015
Περιγραφή
Η περιγραφή δεν είναι διαθέσιμη