Μεταβυζαντινές εικόνες

Οι μεταβυζαντινές φορητές εικόνες της Αρχαιολογικής Συλλογής της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης αποτελούν ένα μικρό δείγμα των καλλιτεχνικών τάσεων και ρευμάτων που επικρατεί στη Βόρεια Ελλάδα από τον 16ο έως τον 19ο αι. και μαρτυρούν τη συνέχεια της θρησκευτικής ζωγραφικής από τον 15ο έ...

Πλήρης περιγραφή

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Atom Record:[ ARCH-IC ]
Μέρος της Υποσειράς Αρχείο Αρχαιολογικής Συλλογής Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης
Μορφή: Υποσειρά
Γλώσσα:Greek
Έκδοση: 1500-1950
Περιγραφή
Περίληψη:Οι μεταβυζαντινές φορητές εικόνες της Αρχαιολογικής Συλλογής της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης αποτελούν ένα μικρό δείγμα των καλλιτεχνικών τάσεων και ρευμάτων που επικρατεί στη Βόρεια Ελλάδα από τον 16ο έως τον 19ο αι. και μαρτυρούν τη συνέχεια της θρησκευτικής ζωγραφικής από τον 15ο έως και τον 19ο αιώνα στον Ορθόδοξο κόσμο. Καλύπτουν χρονικά την περίοδο από τα πρώτα μεταβυζαντινά χρόνια μέχρι και τη νεότερη περίοδο και προέρχονται από τον ευρύτερο βορειοελλαδικό και βαλκανικό χώρο καθώς και από τη Ρωσία. Ένα τμήμα το αντικειμένων αποτελούν έργα ιδιωτικής λατρείας, ενώ τα υπόλοιπα εντάσσονται στη διακόσμηση εκκλησιών της ευρύτερης περιοχής της πόλης της Κοζάνης.Από το τέλος του 17ου έως και το 19ο αι. στην ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Ελλάδας παρατηρείται μια μεγάλη δημογραφική και εμπορική άνθηση, ιδιαίτερα μετά τη συνθήκη του Κάρλοβιτς (1699), που παρείχε προνόμια στους χριστιανούς κατοίκους της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Στο πλαίσιο της θρησκευτικής ανοχής, εκκλησίες ανακαινίζονται, ενώ κατασκευάζονται και νέες, και διακοσμούνται με τέμπλα και εικόνες. Η άνθηση αυτή που δεν παρατηρείται μόνο στις μεγάλες πόλεις αλλά και στις αγροτικές περιοχές και φέρει μια ανανέωση στη ζωγραφική τέχνη με την επιστροφή σε παλαιότερα πρότυπα και όχι μόνον.