Δημοσιεύματα του Γεωργίου Θ. Λυριτζή σε εφημερίδες και περιοδικά.

Φάκελος με δική του αρίθμηση (α.α. 53-90) με αποκόμματα εφημερίδων και χειρόγραφα κείμενα από αντίστοιχα δημοσιεύματα του Γ. Θ. Λυριτζή.

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Atom Record:[ ALYR-ΚΤ3-Φ01 ]
Μέρος του Αρχείου (Fonds) Αρχείο Γεωργίου Θ. Λυριτζή
Μέρος της Σειράς Δημοσιεύματα του Γεωργίου Θ. Λυριτζή σε εφημερίδες και περιοδικά.
Μορφή: Μέρος (ΚΤ)
Γλώσσα:Greek
Έκδοση: 1974-1978
Περιγραφή
Περίληψη:Φάκελος με δική του αρίθμηση (α.α. 53-90) με αποκόμματα εφημερίδων και χειρόγραφα κείμενα από αντίστοιχα δημοσιεύματα του Γ. Θ. Λυριτζή.