Αλληλογραφία - Αποδείξεις - Προσωπικές σημειώσεις.

Στο συγκεκριμένο φάκελο γίνεται αναφορά στον Παναγιώτη Βαρυμποπιώτη και στην επίσκεψη του στους Ιερούς τόπους όπου αμέσως μετά την αναχώρηση του έγραψε το βιβλίο ‘’Ιεροσόλυμα’’, στο αρχείο του Γεώργιου Λυριτζή υπάρχει ένα αντίγραφο από το εξώφυλλο του συγκεκριμένου βιβλίου. Αναπροσαρμογή μερισμάτ...

Πλήρης περιγραφή

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Atom Record:[ ALYR-ΚΤ1-Φ04 ]
Μέρος του Αρχείου (Fonds) Αρχείο Γεωργίου Θ. Λυριτζή
Μέρος της Σειράς Αντίγραφα Ιστορικών εγγράφων Υπ.Εξωτερικών
Μορφή: Μέρος (ΚΤ)
Γλώσσα:Greek
Έκδοση: χ.χ.
Περιγραφή
Περίληψη:Στο συγκεκριμένο φάκελο γίνεται αναφορά στον Παναγιώτη Βαρυμποπιώτη και στην επίσκεψη του στους Ιερούς τόπους όπου αμέσως μετά την αναχώρηση του έγραψε το βιβλίο ‘’Ιεροσόλυμα’’, στο αρχείο του Γεώργιου Λυριτζή υπάρχει ένα αντίγραφο από το εξώφυλλο του συγκεκριμένου βιβλίου. Αναπροσαρμογή μερισμάτων. Στις προσωπικές του σημειώσεις ο Λυριτζής αναφέρει διάφορα γεωπονικά φάρμακα και επεξηγεί σε τι βοηθάει το κάθε ένα. Υπάρχουν επιστολές και αλληλογραφία προς τον Λυριτζή από τον Σφενδόνη. Επιστολή προς τη ΔΕΗ.Επιστολή στο περιοδικό <<Αριστοτέλης>> στις 20 Μαρτίου 1972 για τη συνδρομή του. Γράμμα του Θεόδωρου Πίσσα προς τον Λυριτζή με αφορμή το απόκομμα της εφημερίδας ‘’Μακεδονία’’. Υπάρχει επίσης το ΔΕΛΤΙΟΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΣ ΚΑΤΑΒΑΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ. Συμφωνητικό για την ανέγερση της οικίας του Λυριτζή. Τέλος, γίνεται αναφορά σε Ιατρικά θέματα.