Καταστάσεις - Σημειώσεις.

Στην εφημερίδα <<Αλήθεια>> της Κοζάνης, Ιανουάριος 1967 με τίτλο ΄΄Η Μαιταίωσις της οχυρώσεως των στενών του Σαρανταπόρου στις παραμονές του δώδεκα και προσωπικές σημειώσεις....

Πλήρης περιγραφή

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Atom Record:[ ALYR-ΚΤ1-Φ03 ]
Μέρος του Αρχείου (Fonds) Αρχείο Γεωργίου Θ. Λυριτζή
Μέρος της Σειράς Αντίγραφα Ιστορικών εγγράφων Υπ.Εξωτερικών
Μορφή: Μέρος (ΚΤ)
Γλώσσα:Greek
Έκδοση: χ.χ.
Περιγραφή
Περίληψη:Στην εφημερίδα <<Αλήθεια>> της Κοζάνης, Ιανουάριος 1967 με τίτλο ΄΄Η Μαιταίωσις της οχυρώσεως των στενών του Σαρανταπόρου στις παραμονές του δώδεκα και προσωπικές σημειώσεις.