Βιβλίο μουσικής V. Bellini, La Sonnambula

Περιέχει το βιβλίο μουσικής V. Bellini, La Sonnambula (1941) , παρτιτούρα

Αποθηκεύτηκε σε:
书目详细资料
Atom Record:[ AGDO-AGDO ΚΤ336-Φ04 ]
Μέρος του Αρχείου (Fonds) Αρχείο Δόδουρα Ιωάννη (1917-1947)
Μέρος της Σειράς Αρχείο Γιάννη Δόδουρα , Παρτιτούρες
格式: Μέρος (ΚΤ)
语言:Greek
出版: 1941
主题:
实物特征
总结:Περιέχει το βιβλίο μουσικής V. Bellini, La Sonnambula (1941) , παρτιτούρα