Βιβλίο μουσικής V. Bellini, La Sonnambula

Περιέχει το βιβλίο μουσικής V. Bellini, La Sonnambula (1941) , παρτιτούρα

में बचाया:
ग्रंथसूची विवरण
Atom Record:[ AGDO-AGDO ΚΤ336-Φ04 ]
Μέρος του Αρχείου (Fonds) Αρχείο Δόδουρα Ιωάννη (1917-1947)
Μέρος της Σειράς Αρχείο Γιάννη Δόδουρα , Παρτιτούρες
स्वरूप: Μέρος (ΚΤ)
भाषा:Greek
प्रकाशित: 1941
विषय:
विवरण
सारांश:Περιέχει το βιβλίο μουσικής V. Bellini, La Sonnambula (1941) , παρτιτούρα