Βιβλίο Μουσικής G. Verdi , Trovatore

Περιέχει το βιβλίο μουσικής G Verdi, Trovatore (1941)

Αποθηκεύτηκε σε:
書目詳細資料
Atom Record:[ AGDO-AGDO ΚΤ336-Φ01 ]
Μέρος του Αρχείου (Fonds) Αρχείο Δόδουρα Ιωάννη (1917-1947)
Μέρος της Σειράς Αρχείο Γιάννη Δόδουρα , Παρτιτούρες
格式: Μέρος (ΚΤ)
語言:Greek
出版: 1941
主題:
實物特徵
總結:Περιέχει το βιβλίο μουσικής G Verdi, Trovatore (1941)