Βιβλίο Μουσικής G. Verdi , Trovatore

Περιέχει το βιβλίο μουσικής G Verdi, Trovatore (1941)

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Atom Record:[ AGDO-AGDO ΚΤ336-Φ01 ]
Μέρος του Αρχείου (Fonds) Αρχείο Δόδουρα Ιωάννη (1917-1947)
Μέρος της Σειράς Αρχείο Γιάννη Δόδουρα , Παρτιτούρες
Định dạng: Μέρος (ΚΤ)
Ngôn ngữ:Greek
Được phát hành: 1941
Những chủ đề:
Miêu tả
Tóm tắt:Περιέχει το βιβλίο μουσικής G Verdi, Trovatore (1941)