Βιβλίο Μουσικής G. Verdi , Trovatore

Περιέχει το βιβλίο μουσικής G Verdi, Trovatore (1941)

Kaydedildi:
Detaylı Bibliyografya
Atom Record:[ AGDO-AGDO ΚΤ336-Φ01 ]
Μέρος του Αρχείου (Fonds) Αρχείο Δόδουρα Ιωάννη (1917-1947)
Μέρος της Σειράς Αρχείο Γιάννη Δόδουρα , Παρτιτούρες
Materyal Türü: Μέρος (ΚΤ)
Dil:Greek
Baskı/Yayın Bilgisi: 1941
Konular:
Diğer Bilgiler
Özet:Περιέχει το βιβλίο μουσικής G Verdi, Trovatore (1941)