Βιβλίο Μουσικής G. Verdi , Trovatore

Περιέχει το βιβλίο μουσικής G Verdi, Trovatore (1941)

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Atom Record:[ AGDO-AGDO ΚΤ336-Φ01 ]
Μέρος του Αρχείου (Fonds) Αρχείο Δόδουρα Ιωάννη (1917-1947)
Μέρος της Σειράς Αρχείο Γιάννη Δόδουρα , Παρτιτούρες
Materialtyp: Μέρος (ΚΤ)
Språk:Greek
Publicerad: 1941
Ämnen:
Beskrivning
Sammanfattning:Περιέχει το βιβλίο μουσικής G Verdi, Trovatore (1941)