Βιβλίο Μουσικής G. Verdi , Trovatore

Περιέχει το βιβλίο μουσικής G Verdi, Trovatore (1941)

Сохранить в:
Библиографические подробности
Atom Record:[ AGDO-AGDO ΚΤ336-Φ01 ]
Μέρος του Αρχείου (Fonds) Αρχείο Δόδουρα Ιωάννη (1917-1947)
Μέρος της Σειράς Αρχείο Γιάννη Δόδουρα , Παρτιτούρες
Формат: Μέρος (ΚΤ)
Язык:Greek
Опубликовано: 1941
Предметы:
Описание
Итог:Περιέχει το βιβλίο μουσικής G Verdi, Trovatore (1941)