Βιβλίο Μουσικής G. Verdi , Trovatore

Περιέχει το βιβλίο μουσικής G Verdi, Trovatore (1941)

Na minha lista:
Detalhes bibliográficos
Atom Record:[ AGDO-AGDO ΚΤ336-Φ01 ]
Μέρος του Αρχείου (Fonds) Αρχείο Δόδουρα Ιωάννη (1917-1947)
Μέρος της Σειράς Αρχείο Γιάννη Δόδουρα , Παρτιτούρες
Formato: Μέρος (ΚΤ)
Idioma:Greek
Publicado em: 1941
Assuntos:
Descrição
Resumo:Περιέχει το βιβλίο μουσικής G Verdi, Trovatore (1941)