Βιβλίο Μουσικής G. Verdi , Trovatore

Περιέχει το βιβλίο μουσικής G Verdi, Trovatore (1941)

Bewaard in:
Bibliografische gegevens
Atom Record:[ AGDO-AGDO ΚΤ336-Φ01 ]
Μέρος του Αρχείου (Fonds) Αρχείο Δόδουρα Ιωάννη (1917-1947)
Μέρος της Σειράς Αρχείο Γιάννη Δόδουρα , Παρτιτούρες
Formaat: Μέρος (ΚΤ)
Taal:Greek
Gepubliceerd in: 1941
Onderwerpen:
Omschrijving
Samenvatting:Περιέχει το βιβλίο μουσικής G Verdi, Trovatore (1941)