Βιβλίο Μουσικής G. Verdi , Trovatore

Περιέχει το βιβλίο μουσικής G Verdi, Trovatore (1941)

Salvato in:
Dettagli Bibliografici
Atom Record:[ AGDO-AGDO ΚΤ336-Φ01 ]
Μέρος του Αρχείου (Fonds) Αρχείο Δόδουρα Ιωάννη (1917-1947)
Μέρος της Σειράς Αρχείο Γιάννη Δόδουρα , Παρτιτούρες
Natura: Μέρος (ΚΤ)
Lingua:Greek
Pubblicazione: 1941
Soggetti:
Descrizione
Riassunto:Περιέχει το βιβλίο μουσικής G Verdi, Trovatore (1941)