Βιβλίο Μουσικής G. Verdi , Trovatore

Περιέχει το βιβλίο μουσικής G Verdi, Trovatore (1941)

में बचाया:
ग्रंथसूची विवरण
Atom Record:[ AGDO-AGDO ΚΤ336-Φ01 ]
Μέρος του Αρχείου (Fonds) Αρχείο Δόδουρα Ιωάννη (1917-1947)
Μέρος της Σειράς Αρχείο Γιάννη Δόδουρα , Παρτιτούρες
स्वरूप: Μέρος (ΚΤ)
भाषा:Greek
प्रकाशित: 1941
विषय:
विवरण
सारांश:Περιέχει το βιβλίο μουσικής G Verdi, Trovatore (1941)